Kvitfjell vindkraftverk

Tiltakshaver
TROMSØ VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200100469;200501786;200700282;201505233
Status
Konsesjon gitt
Dato
17.04.2015
Fylke
Troms
Kommune
Tromsø
Søkt produksjon
680.00 GWh
Søkt effekt
200.00 MW

NVE har gitt konsesjonsendring for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk. Konsesjonsendringen omfatter ny hovedatkomstvei gjennom Sørfjorddalen, mottak av turbinkomponenter og transformator til kaianlegg i Nordfjordbotn og utvidet planområde for Kvitfjell vindkraftverk.

NVE meddelte konsesjon for Kvitfjell vindkraftverk i 2001.

NVE godkjente 31.5.2016 detaljplan og miljø-, transport- og anleggspla (MTA) for adkomstvei fra Buvika til Raudfjell vindkraftverk.

Det er også gitt ekspropriasjonstillatelse for bruk og nødvendige oppgraderinger av den eksisterende veien, og forhåndstiltredelse for bruk og nødvendig vedlikeholdsarbeid på veien.