Konsesjonssak - NVE

Kvitfjell vindkraftverk

Tiltakshaver
TROMSØ VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200100469;200501786;200700282;201505233
Status
Konsesjon gitt
Dato
17.04.2015
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Tromsø
Søkt produksjon
680.00 GWh
Søkt effekt
200.00 MW

NVE har gitt konsesjon til Tromsø Vind AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Kvitfjell vindkraftverk i Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 200,00 MW.

NVE meddelte konsesjon til Kvitfjell vindkraftverk 16.02.2001. Vedtaket ble ikke påklaget. Anleggskonsesjonen ble oppdatert 17.04.2015 med forlenget varighet. I tillegg ble vilkårene i konsesjonen justert i samsvar med nyere praksis. NVE har i vedtak av 20.10.2017 gitt konsesjon til ny adkomstvei, som følger eksisterende vei opp Sørfjorddalen, ny ilandføringskai i Nordfjordbotn og utvidet planområde for Kvitfjell vindkraftverk. Vedtaket ble påklaget og OED stadfestet NVEs vedtak 18.04.2018. 

Det er utarbeidet to MTA- og detaljplaner for prosjektet, en for adkomstveien og en for planområdet. (MTA- og detaljplan for den tidligere adkomstveien fra Buvika ble godkjent 31.05.2016.) 
NVE fattet vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 19.04.2018, og vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for endret adkomstvei for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 12.06.2018. Vedtakene ble påklaget. OED stadfestet NVEs vedtak 13.03.2020.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=