Konsesjonssak - NVE

Kvitfjell vindkraftverk

Tiltakshaver
TROMSØ VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200100469;200501786;200700282;201505233
Status
Konsesjon gitt
Dato
17.04.2015
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Tromsø
Søkt produksjon
680.00 GWh
Søkt effekt
200.00 MW

NVE meddelte den 16.02.2001 konsesjon til å bygge og drive Kvitfjell vindkraftverk. Vedtaket ble ikke påklaget. Anleggskonsesjonen ble oppdatert 17.04.2015 med forlenget varighet. I tillegg ble vilkårene i konsesjonen justert i samsvar med nyere praksis.

NVE har i vedtak av 20.10.2017 gitt konsesjon til ny adkomstvei, som følger eksisterende vei opp Sørfjorddalen, ny ilandføringskai i Nordfjordbotn og utvidet planområde for Kvitfjell vindkraftverk. Vedtaket ble påklaget og OED stadfestet NVEs vedtak 18.04.2018. 

Det er utarbeidet to MTA og detaljplaner for prosjektet, en for adkomstveien og en for planområdet. (MTA og detaljplan for den tidligere adkomstveien fra Buvika ble godkjent 31.05.2016.) 

NVE fattet vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 19.04.2018, og vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for endret adkomstvei for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 12.06.2018. Vedtakene ble påklaget. OED stadfestet NVEs vedtak 13.03.2020.