Konsesjonssak - NVE

Høgås og Joarknatten (Marker) vindkraftverk

Tiltakshaver
MARKER VINDPARK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201200476;201701449
Status
Konsesjon gitt
Dato
14.02.2017
Fylke
Viken
Kommune
Marker
Søkt produksjon
255.00 GWh
Søkt effekt
75.00 MW

NVE ga 20.12.2013 konsesjon til E.ON Wind Norway, Branch of E.ON Wind Norway i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Høgås og Joarknatten vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i Marker kommune, Østfold fylke. NVE har avslått søknaden om konsesjon for Elgåsen vindkraftverk med tilhørende infrastruktur.

NVE mottok 02.03.2016 informasjon om at E.ON Wind Norway har solgt sin interesse i vindkraftverket. Ny tiltakshaver for prosjektet er Scanergy AS.

Olje- og energidepartementet ga 31.01.2017 endelig konsesjon for prosjektet til Scanergy AS. I konsesjonsvedtaket pålegges NVE å oppdatere anleggskonsesjonen for vindkraftverket. Dette ble gjort 14.02.2017. Konsesjonen holdes av Marker Vindpark AS, som er et selskap 100 % eid av Scanergy AS.