Stokkfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
TRØNDERENERGI VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201106956;201841787;201842366
Status
Konsesjon gitt
Dato
08.05.2019
Fylke
Trøndelag
Kommune
Selbu
Søkt produksjon
306.00 GWh
Søkt effekt
90.00 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag, 08.05.2019 godkjent TrønderEnergi Kraft AS sin detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for bygging av Stokkfjellet vindkraftverk med 132 kV nettilknytning fra vindkraftverket til Nea transformatorstasjon. NVE har også, i eget vedtak av i dag, forlenget anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. I tillegg har vi gitt tillatelse til mindre endringer på nettilknytningen.
NVEs vedtak er tilgjengelige til høyre på denne siden. 

Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan anlegget skal utformes. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen, skal dette beskrives til detaljplan.

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan TrønderEnergi AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

Planen skal være utarbeidet i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere.

NVE gav TrønderEnergi Kraft AS den 18.12.2014 tillatelse til å bygge Stokkfjellet vindkraftverk med inntil 90 MW installert effekt og 29 km ny 132 kV kraftlinje til Nea transformatorstasjon. Vedtaket ble påklaget, men stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) den 19.09.2017.

NVEs saksbehandler for MTA- og detaljplan er Inger Helene Waagaard Riddervold (ihw@nve.no / 22 95 94 37)