Konsesjonssak - NVE

Raskiftet vindkraftverk

Tiltakshaver
AUSTRI RASKIFTET DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201102774;201502177
Status
Konsesjon gitt
Dato
05.02.2016
Fylke
Innlandet
Kommune
Trysil, Åmot
Søkt produksjon
380.80 GWh
Søkt effekt
112.00 MW

Vindkraftverket ble satt i drift i 2018.

NVE har gitt konsesjon til Austri Raskiftet DA i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Raskiftet vindkraftverk, med nettilknytning og tilhørende infrastruktur i Trysil og Åmot kommuner, Innlandet fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 112 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Raskiftet vindkraftverk 30.01.2014, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 29.06.2015. Detaljplanen (kun turbinplasseringer) ble godkjent av NVE 21.12.2015, og miljø-, transport- og anleggsplan ble godkjent 5.2.2016. NVE har også gitt endret konsesjon i vedtak av 5.2.2016.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=