Andmyran vindkraftverk

Tiltakshaver
ANDØYA VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200304739;200700861
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.11.2018
Fylke
Nordland
Kommune
Andøy
Søkt produksjon
544.00 GWh
Søkt effekt
160.00 MW

Den 03.06.2015 meddelte NVE revidert konsesjon til Andmyran Vindpark AS på bakgrunn av søknad om utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2020. NVE justerte da vilkårene i konsesjonen i henhold til dagens praksis.

Den 01.11.2018 ble konsesjonen overført fra Andmyran Vindpark AS til Andmyran Vind AS. 

Den 15.03.2019 søkte Andmyran Vind AS om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon. Søknaden ble sendt på høring. NVE innvilget søknaden med en frist for idriftsettelse til 31.12.2021 og en anleggskonsesjon på 30 år. 

NVEs vedtak ble påklaget. NVE vil i nærmeste fremtid forberede klagene for klagebehandling i Olje- og energidepartementet.