Konsesjonssak - NVE

Senking av HRV Gamsebotstjørna

Registreringsnummer
8625
Saksnummer
202100468
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Fysiske inngrep i vannstrengen
Underordnet sakstype
Senking/flytting
Formål
Sikkerhet
Status
Søknad
Tiltakshaver
BERGEN KOMMUNE
Fylke
Vestland
Kommune
Bergen
Vassdragsområde
061.1Z

For å ivareta damsikkerheten ved dam Gamsebotstjørna søker Bergen kommune v/Vann- og avløpsetaten om å senke vannstanden i magasinet frem til en permanent rehabilitering av dammen i 2030. Vannstanden skal senkes permanent med 1,5 meter fra kote 135,11 til kote 133,61 ved å etablere en 2 x 1,5 m slisse i dammen der flomløpet går i dag. I tillegg søkes det om å senke vannstanden ytterligere 1,5 m til kote 132,11 vinterstid. Dette gjøres ved å etablere et tapperør som kobles på eksisterende tappeledning. Anleggsarbeidene skal gjennomføres i løpet av 2021.