Konsesjonssak - NVE

Økt vannuttak og endret minstevannføringsregime i Mølnelva

Registreringsnummer
8623
Saksnummer
202104510
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Formål
Akvakultur
Status
Søknad
Tiltakshaver
SALTEN SMOLT AS
Fylke
Nordland
Kommune
Bodø
Vassdragsområde
163.1Z

Salten Smolt AS søker om å utvide sitt vannuttak fra Mølnelva og endre regime for slipp av minstevannføring fra Gardsvatnet.