Konsesjonssak - NVE

Planendring for Kvammadalselvi kraftverk

Registreringsnummer
8568
Saksnummer
201200880
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Søknad
Tiltakshaver
CLEMENS KRAFT AS
Fylke
Vestland
Kommune
Aurland
Vassdragsområde
072.A2Z
Søkt produksjon
0.52 GWh

Søknad om planendring for Kvammadalselvi kraftverk