Konsesjonssak - NVE

Uttak av grunnvann til settefiskanlegg i Stordal

Registreringsnummer
8515
Saksnummer
201911039
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Grunnvann
Status
Søknad
Tiltakshaver
STORDAL AQUAPRODUKSJON AS
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Fjord
Vassdragsområde
100.2Z

NVE har motteke ein søknad frå Stordal Aquaproduksjon AS om løyve til uttak av grunnvatn.

Det er søkt om løyve til å ta ut grunnvatn frå 2-3 løysmassebrønnar for å forsyne eit nytt settefiskanlegg. Brønnområdet er lokalisert på nordsida av Stordalselva ved Gyljeneset, ca. 300-600 m frå elvas utløp i fjorden. Det er bedt om løyve til å ta ut et gjennomsnittleg grunnvassuttak over året av på 15 l/s og et maksimalt uttak på 20 l/s.