Konsesjonssak - NVE

Straume kraftverk - økt regulering og økt slukeevne

Registreringsnummer
8463
Saksnummer
201914430
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Søknad
Tiltakshaver
STRAUME KRAFTVERK AS
Fylke
Agder
Kommune
Valle
Vassdragsområde
021.E3A
Søkt produksjon
1.30 GWh

Høring av søknad om økt regulering av Svartetjørn og utvidelse av Straume kraftverk i Valle kommune

NVE har mottatt søknad fra Straume kraftverk AS om tillatelse til å øke slukeevnen i Straume kraftverk i Kvernåni med 0,3 m3/s. Samtidig søker selskapet om å få øke eksisterende regulering i Svartetjørn fra 1 m til 2,5 m. Søknaden skal behandles etter bestemmelsene i vannressursloven.