Midlertidig tillatelse til å fravike vilkårene ved Tosdalen kraftverk

Registreringsnummer
8345
Saksnummer
201905478
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Midlertidig tillatelse
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
21.06.2019
Tiltakshaver
HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS
Fylke
Nordland
Kommune
Brønnøy
Vassdragsområde
144.7Z

Helgeland Kraft Vannkraft søker om midlertidig tillatelse til å fravike vilkårene i konsesjonen om tapping av minstevannføring i en periode på inntil 3 uker i perioden 1. august til 30. september 2019.

Helgeland Kraft Vannkraft (HKV) fikk konsesjon til å bygge og drive Tosdalen kraftverk i Brønnøy kommune ved kgl.res. 22.06.2012. Kraftverket ble satt i drift i 2017.

På bakgrunn av driftserfaringer fra vinteren 2017/2018 og 2018/2019 ønsker HKV å endre utformingen av minstevannføringsarrangementet på kraftverket. HKV søker om midlertidig tillatelse til å fravike vilkårene i konsesjonen om tapping av minstevannføring i en periode på inntil 3 uker i perioden 1. august til 30. september 2019.

Se vedlagt søknad for mer detaljert informasjon om det omsøkte arbeidet.