Dam Nord-Fløyta

Registreringsnummer
8339
Saksnummer
201903392
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Nedlegging vassdragsanlegg
Status
Søknad
Tiltakshaver
EIDSVOLL KOMMUNE
Fylke
Akershus
Kommune
Eidsvoll
Vassdragsområde
002.DB3B

Dam Nord-Fløyta demmer opp magasinet Fløyta i Eidsvoll kommune. Det ble gjennomført en

sikkerhetsvurdering av dammen i 2010 hvor det viste seg at dammen hadde behov for rehabilitering. I

2013 ble det utført tiltak og det ble etablert et nytt flomløp hvor høyeste regulerte vannstand ble redusert

med 2 meter til kote 263,8 moh. Dette ble ansett som et midlertidig tiltak av NVE da dammen ikke

hadde noen eier på rehabiliteringstidpunktet. Eidsvoll kommune overtok eierskapet til dammen i 2017

og søker nå om å videreføre dagens vannstand som en permanent løsning.