Store Daltyven - midlertidig nedtapping

Registreringsnummer
8336
Saksnummer
201904232
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Midlertidig tillatelse
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
01.07.2019
Tiltakshaver
OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN
Fylke
Oppland
Kommune
Lunner
Vassdragsområde
002.CF2B2Z

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten har fått tillatelse til midlertidig nedtapping av Store Daltyven sommer og høst 2019.

NVE har gitt Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten tillatelse til å tappe ned Store Daltyven i Lunner kommune i uke 29-38 2019. Vannstanden i Store Daltyven vil senkes med ca. 6 m. Normalvannstanden ligger på kote 444, midlertidig vannstand på ca. kote 438. Nedtappingen vil skje langsomt over 60 dager for å ta hensyn til bestanden av edelkreps i vannet. Vannstanden økes igjen så fort som mulig etter uke 38.