Store Daltyven - midlertidig nedtapping

Registreringsnummer
8336
Saksnummer
201904232
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Midlertidig tillatelse
Status
Søknad
Tiltakshaver
OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN
Fylke
Oppland
Kommune
Lunner
Vassdragsområde
002.CF2B2Z

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten søker om tillatelse til midlertidig nedtapping av Store Daltyven sommer og høst 2019.