Konsesjonssak - NVE

Nordli Gård v/Børre Nilsen - vannuttak til matfisk

Registreringsnummer
8335
Saksnummer
201902737
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Formål
Akvakultur
Status
Søknad
Tiltakshaver
NORDLI GÅRD V/ BØRRE NILSEN
Fylke
Innlandet
Kommune
Tynset
Vassdragsområde
002.JH6

Nordli Gård v/Børre Nilsen søker om tillatelse til å ta ut vann til fiskeoppdrett fra Brya i Tynset kommune.

Nordli Gård søker om tillatelse til å benytte deler av vannføringen i Brya til oppdrett av innlandsrøye. Middelvannføringen i Brya er 3,7 m3/s og alminnelig lavvannføring er beregnet til ca. 0,74 m3/s. Anlegget ved Nordli Gård er planlagt med en maksimal slukeevne på 0,13 m3/s. Det er også planlagt å etablere et mikrokraftverk i utløpet fra fiskeoppdrettsanlegget. I denne saken behandler NVE selve vannuttaket, inngrepene i vassdraget og avløpet med mikrokraftverket. Vi behandler ikke etableringen av fiskefjøs eller vei. Brya er vernet mot kraftutbygging som en del av Unsetåa.