Midlertidig nedtapping av Holmendammen

Registreringsnummer
8307
Saksnummer
201902445
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Midlertidig tillatelse
Status
Søknad
Tiltakshaver
OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN
Fylke
Oslo
Kommune
Oslo
Vassdragsområde
007.1Z

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten søker om tillatelse til midlertidig nedtapping av Holmendammen høsten 2019

NVE har mottatt søknad fra Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten om tillatelse til å tappe ned Holmendammen i Oslo kommune over en periode på 2-3 uker i september 2019. Holmendammen skal tappes ned med ca. 3 m. Normalvannstaden ligger på kote 111,7.