Uttak av vann fra Kvassheimsåna

Registreringsnummer
8287
Saksnummer
201840133
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Status
Søknad
Tiltakshaver
STOKKELAND LAURITS
Fylke
Rogaland
Kommune
Vassdragsområde
028.1Z

NVE har mottatt søknad fra Laurits Stokkeland om tillatelse (konsesjon) til uttak av vann til jordvanning. 

Det har vært uttak av vann fra Kvassheimsåna i tørre somre siden 1980-tallet. Det har så langt vært benyttet mobile pumper. Det er nå ønskelig å få på plass en permanent pumpe på 55 KW. Dette vil gi muligheter til et uttak av vann på 95 m3/t (26 l/s). NVE skal behandle vannuttaket og anlegget fram til og med pumpehuset.