Søknad om uttak av grunnvatn i Nordre Vartdal

Registreringsnummer
8272
Saksnummer
201836297
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Grunnvann
Status
Søknad
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Ørsta
Vassdragsområde
095.41Z

NVE har motteke ein søknad frå Poly-Har AS, datert 20.2.2019, om løyve til uttak av grunnvatn.

Grunnvassuttaket skal vere reservevatn og brukast til kjøling på fabrikken til Poly-Har As. 

Det er søkt om løyve til uttak av maksimalt 15 l/s med grunnvatn. det er etablert to produksjonsbrønnar, fem peilebrønnar, og vassleidning frå brønnområdet til fabrikken.