Privatperson Anne Lysen - konsesjonssøknad om vannuttak til akvakultur

Registreringsnummer
8222
Saksnummer
201839564
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Status
Søknad
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Oppland
Kommune
Gran
Vassdragsområde
012.52

NVE har mottatt søknad fra Anne Lysen om tillatelse til å ta ut vann fra Randsfjorden i Gran kommune i Oppland. Vannet skal benyttes til privat røyeproduksjon på Lysens eiendom. Planlagt vannforbruk er estimert til 7000 l/min, som tilsvarer 117 l/s. Vannet tas ut gjennom et rør som legges fra pumpehuset på land og ut til isfri dybde i Randsfjorden. Selve inntakspunktet vil ligge på 25 m dyp, ca. 300 m fra land. Ledningen tas i land på Lysens eiendom.