Privatperson Anne Lysen - konsesjonssøknad om vannuttak til akvakultur

Registreringsnummer
8222
Saksnummer
201839564
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Status
Søknad
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Oppland
Kommune
Gran
Vassdragsområde
012.52

Høringsfrist: 26.04.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunetorget i Gran kommune og på NVEs internettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du har spørsmål til planene, ta kontakt med Anne Lysen på tlf. 97 53 76 66 eller e-post: annelysen@hotmail.com.

NVE har mottatt søknad fra Anne Lysen om tillatelse til å ta ut vann fra Randsfjorden i Gran kommune i Oppland. Vannet skal benyttes til privat røyeproduksjon på Lysens eiendom. Planlagt vannforbruk er estimert til 7000 l/min, som tilsvarer 117 l/s. Vannet tas ut gjennom et rør som legges fra pumpehuset på land og ut til isfri dybde i Randsfjorden. Selve inntakspunktet vil ligge på 25 m dyp, ca. 300 m fra land. Ledningen tas i land på Lysens eiendom.