Grunnvannsbrønn ved Renaelva

Registreringsnummer
8207
Saksnummer
201834545
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Grunnvann
Status
Søknad
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Hedmark
Kommune
Åmot
Vassdragsområde
002.JZ

Høringsfrist: 21.11.2018

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig, og senest innen 21. november 2018. Det er også mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no, eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Hvis uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det lages et sammendrag som kan brukes til dette.

Det har tidligere vært etablert en grunnvannsbrønn omtrent tre m fra bredden av Renaelva. Vannet ble da brukt til drikkevann og verksted. Søker har flyttet brønnen til ca. 10 m fra bredden av Renaelva, og ber om at vannet nå kan benyttes til drikkevann og landbasert fiskeoppdrett i RAS-anlegg. Det søkes også om at vannuttaket økes fra 47,5 m3/døgn til 72 m3/døgn (maksimalt vannuttak).