Grunnvannsbrønn ved Renaelva

Registreringsnummer
8207
Saksnummer
201834545
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Grunnvann
Status
Søknad
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Hedmark
Kommune
Åmot
Vassdragsområde
002.JZ

Det har tidligere vært etablert en grunnvannsbrønn omtrent tre m fra bredden av Renaelva. Vannet ble da brukt til drikkevann og verksted. Søker har flyttet brønnen til ca. 10 m fra bredden av Renaelva, og ber om at vannet nå kan benyttes til drikkevann og landbasert fiskeoppdrett i RAS-anlegg. Det søkes også om at vannuttaket økes fra 47,5 m3/døgn til 72 m3/døgn (maksimalt vannuttak).