Planendring Bråtåelva kraftverk

Registreringsnummer
8197
Saksnummer
201835933
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Søknad
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Oppland
Kommune
Søndre Land
Vassdragsområde
012.EC80
Søkt produksjon
1,90 GWh

NVE har mottatt en søknad av Bråtåelva Energi (SUS) om en planendring på Bråtåelva kraftverk. Bråtåelva kraftverk fikk den 15.9.2008 konsesjon etter vannressursloven § 8 til bygging av Bråtåelva kraftverk i Bråtåelva i Søndre Land kommune. Det søkes nå om å flytte inntaket og kraftstasjonen.