Kongens dam - nedlegging

Registreringsnummer
8195
Saksnummer
201838492
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Nedlegging vassdragsanlegg
Status
Søknad
Tiltakshaver
BAMBLE BRUK AS
Fylke
Telemark
Kommune
Bamble
Vassdragsområde
016.4Z

Bamble Bruk AS har søkt om tillatelse til å legge ned Kongens Dam i Bamble kommune i Telemark. Dammen har vært benyttet til vannforsyning, kraftproduksjon og industrielle aktiviteter.

Kongens Dam ligger i utløpet av Hellestvedtvann i Vestre del av Herrevassdraget, vest for tettstedet Herre i Bamble kommune. Dammen er i bruddkonseskvensklasse 2 og tilfredstiller i dag ikke dagens krav jf. Damforskriftens krav til veltestabilitet og glidning. Bamble bruk har søkt om å legge ned dammen i sin helhet. En eventuell nedleggelse av dammen vil føre til senkning av vannstanden med 8,5 meter.