Vannuttak til snøproduksjon på Brovold Friluftssenter - Sulua

Registreringsnummer
8193
Saksnummer
201836744
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Status
Søknad
Tiltakshaver
FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME
Fylke
Oppland
Kommune
Lunner
Vassdragsområde
002.CAC

Høringsfrist: 19.10.2018

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget i Lunner kommune og på NVEs internettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du har spørsmål til planene, ta kontakt med Anette Bjerke Kolderup på tlf.: 97 19 18 60 eller e-post: abk@skiforeningen.no. Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen 19.1018.

Skiforeningen søker om en midlertidig konsesjon på 5 år til å ta ut vann fra Sulua til snøproduksjon.

Det legges opp til 1-3 snølegginger av Brovold Friluftssenter og et maksimalt vannuttak på 5000 m3. I femmårsperioden konsesjonen varer planlegger Skiforeningen å gjøre ytterligere undersøkelser av området for å søke om en permanent konsesjon for snølegging av Brovold.