Grunnvannsuttak i Mølmannsdalen

Registreringsnummer
8183
Saksnummer
201833139
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Grunnvann
Status
Søknad
Fylke
Trøndelag
Kommune
Røros
Vassdragsområde
002.QB

Søknad om uttak av grunnvann for vannforsyning i Mølmannsdalen i Røros kommune

Røros kommune søker om tillatelse til uttak av grunnvann til vannforsyning i Mølmannsdalen. Det er søkt om tillatelse til å ta ut inntil 50 l/s fra to løsmassebrønner.