Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS - uttak av grunnvann

Registreringsnummer
8145
Saksnummer
201802140
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Grunnvann
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
21.02.2019
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Trøndelag
Kommune
Oppdal
Vassdragsområde
109.F10

Søknad om tillatelse til uttak av grunnvann til Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS

Det skal etableres et oppdrettsanlegg for fjellørret ved Skoresbruhølen på Driva, og det søkes om tillatelse til uttak av grunnvann på 2 600 m3/døgn (30 l/s). Avløpsvann skal renses og infiltreres tilbake til grunnen.