Dam Ingierstrand - nedlegging

Registreringsnummer
8083
Saksnummer
201707104
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Nedlegging vassdragsanlegg
Status
Søknad
Tiltakshaver
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Fylke
Akershus
Kommune
Oppegård
Vassdragsområde
005.40