Dam Ingierstrand - nedlegging

Registreringsnummer
8083
Saksnummer
201707104
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Nedlegging vassdragsanlegg
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
21.08.2018
Tiltakshaver
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Fylke
Akershus
Kommune
Oppegård
Vassdragsområde
005.40

Oslo kommune - Bymiljøetaten har fått tillatelse til å senke vannstanden i dam Ingierstrand permanent med ca. 1,26 m. De har også fått innvilget en midlertidig tillatelse til å tappe magasinet helt ned i forbindelse med anleggsarbeider på dammen.