Uttak av grunnvann til postsmoltanlegg i Tøtlandsvika

Registreringsnummer
8027
Saksnummer
201700734
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Grunnvann
Status
Søknad
Tiltakshaver
TYTLANDSVIK AQUA AS
Fylke
Rogaland
Kommune
Hjelmeland
Vassdragsområde
035.3A0

 

NVE har motteke ein søknad frå Tytlandsvik Aqua AS, datert 25.8.2017, om løyve til uttak av grunnvatn i Tøtlandsvika i Hjelmeland kommune.

 

I samband med etablering av postsmoltanlegg i Tøtlandsvika i Hjelmeland kommune søker Tytlandsvik Aqua AS om løyve til uttak av grunnvatn med 4 m3/minutt. Det skal òg nyttas saltvatn i produksjonen.