Uttak av grunnvann til postsmoltanlegg i Tøtlandsvika

Registreringsnummer
8027
Saksnummer
201700734
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Grunnvann
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
23.03.2018
Tiltakshaver
TYTLANDSVIK AQUA AS
Fylke
Rogaland
Kommune
Hjelmeland
Vassdragsområde
035.3A0

NVE har gjeve konsejon til uttak av 4m3/min grunnvatn til produkjson av postsmolt.