Fornyelse av Fortun-Grandfasta-reguleringene

Registreringsnummer
8001
Saksnummer
201702265
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Fornyelse av konsesjon
Status
Søknad
Tiltakshaver
HYDRO ENERGI AS
Fylke
Sogn og Fjordane, Oppland
Kommune
Luster, Lom, Årdal, Skjåk
Vassdragsområde
075.AZ

Norsk Hydro fekk konsesjon til å regulere Fortun-Grandfastavassdragene 25. januar 1957. Konsesjonen hadde ei varighet på 60 år, og løp ut i januar i år. Hydro søkjer no om å fornye reguleringskonsesjonen. Det er ikkje søkt om nye reguleringar eller andre nye inngrep.

Søknaden blir handsama etter reglane i vassdragsreguleringslova § 6.

Søknaden og fagrapportane kan lastes ned frå denne siden. Dagens manøvreringsreglement for vassdraget kan og lastes ned.

Du kan lese meir om dei opprinnelege konsesjonane her:
Konsesjon gitt 25.01.1957 "Erverv og regulering av Fortun-Grandfastavassdragene"
Konsesjon gitt 01.07.1960 "Ytterligere erverv og regulering i Fortun-Grandfastavassdragene"
Konsesjon gitt 09.01.1976 "Overføring av deler av Fardalsvassdraget til Fortun kraftverk"