Dam Lonan, nedlegging

Registreringsnummer
7613
Saksnummer
201706990,201302950
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Nedlegging vassdragsanlegg
Status
Søknad
Tiltakshaver
HØIE EIENDOM AS
Fylke
Vest-Agder
Kommune
Vennesla
Vassdragsområde
021.A2Z

Høie Eiendom AS søker om å legge ned dam Lonan i Høievassdraget.

Det er sendt søknad om å legge ned dam Lonan i Høievassdraget. Dammen er ikke lenger i bruk, og ingen har meldt seg interessert i å ta over eierskapet til dammen. Dammen er kategorisert i konsekvensklasse 2 ved dambrudd, noe som stiller krav til jevnlig ettersyn og vedlikehold. Dammen har behov for rehabilitering dersom den ikke fjernes. Høie Eiendom AS ønsker ikke lenger å holde dammen vedlike, og har derfor søkt om å rive dammen, i tråd med vannressursloven § 41.

Alternativet til nedlegging er at en ny eier overtar anlegget, jf. vannressursloven § 42. Hvis noen ønsker å ta over dammen for å få den opprettholdt, ber vi om at NVE kontaktes så snart som mulig, senest innen 22.12.2017. Ny eier vil bli ansvarlig for at dammen oppfyller kravene i damsikkerhetsforskriften. Dammen må rustes opp og tilfredsstille damsikkerhetsforskriftens krav til dammer i konsekvensklasse 2.