Konsesjonssak - NVE

Elektrifisering av Hofsøya oppdrettsanlegg

Tiltakshaver
LERØY MIDT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202105448
Status
Høring
Dato
21.05.2021
Fylke
Trøndelag
Kommune
Frøya

Høringsfrist: 13.06.2021

Kommersielle aktører og offentlige høringsinstanser oppfordres til å benytte elektronisk skjema over.
Alternativt kan man sende høringsuttalelse pr. e-post, pass da på å få med følgende momenter:
  1. Angi "Høringsuttalelse 202105448" i emnet på e-posten
  2. Dersom uttalelsen er sendt på vegne av en interesseorganisasjon, oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen
  3. E-posten sendes til uttalelse@nve.no
For mer informasjon, se høringsbrevet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Lerøy Midt om en ca.  3,2 km lang sjøkabel for å elektrifisere oppdrettsanlegget Hofsøya i Frøya kommune i Trøndelag.

Lerøy Midt søker om en ca. 3,2 km lang 22 kV sjøkabel fra Inntian og ut til Hofsøya oppdrettsanlegg, samt en nettstasjon på land. Om bord på oppdrettsanlegget søker de om en transformator med ytelse på 0,5 MVA og omforming 22/0,42 kV.