Leiråvatnet kraftverk

Registreringsnummer
7466
Saksnummer
201401934
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
03.12.2015
Tiltakshaver
Blåfall AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Hemne
Vassdragsområde
119.1B1Z
Søkt produksjon
8.60 GWh

 

 

 

NVE avslår søknaden om å byggje Leiråvatnet kraftverk på grunn av konsekvensane for landskapsbilete i eit urørt fjellområde, friluftsliv og biologisk mangfold. Kraftverket ville ha gjeve ein produksjon på 8,6 GWh.