Konsesjonssak - NVE

Nye 132 kV koblingsanlegg i Aunfoss og Nedre Fiskumfoss

Tiltakshaver
TENSIO TN AS
Sakstype(r)
Nett, Andre energianlegg
Saksnummer
202011324
Status
Søknad
Dato
14.09.2020
Fylke
Trøndelag
Kommune
Grong

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt til sammen tre konsesjonssøknader fra NTE Energi og Tensio TN for bygging av elektriske anlegg i Aunfoss og Nedre Fiskumfoss kraftstasjoner. Begge stasjonene ligger i Grong kommune i Trøndelag fylke.

NVE gav NTE Energi og Tensio TN (tidligere NTE Nett AS) tillatelse til bygging av nye elektriske anlegg i både Nedre Fiskumfoss og Aunfoss kraftstasjoner den 11. mars 2019. Hovedbegrunnelsen for tillatelsene var at regionalnettet i Namdalen skal tilrettelegges for 132 kV blant annet på grunn av at nye Nedre Fiskumfoss kraftstasjon vil få økt produksjon og krever mer nettkapasitet. NTE Energi og Tensio TN har nå etter ytterligere detaljplanlegging av anleggene valgt å søke om endringer i begge stasjonene.