Konsesjonssak - NVE

Ny Våler transformatorstasjon og ny 47 kV kraftledning

Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202006914
Status
Søknad
Dato
19.06.2020
Fylke
Viken
Kommune
Våler (Viken), Vestby

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Elvia AS (tidligere Hafslund Nett AS og Eidsiva Nett AS) om ny 47 kV kraftledning fra Vestby til Våler i Viken fylke, samt ny transformatorstasjon i Våler.

Søknaden gjelder bygging og drift av en ny 47 kV kraftledning på om lag 5,9 km. Kraftledningen skal kobles på 47 kV-ledningen mellom Tegneby og kraftverkene FKF i Vestby kommune frem til nye Våler transformatorstasjon i Våler kommune. Det er også søkt om konsesjon for bygging av nye Våler transformatorstasjon. Tiltaket innebærer at en av dagens to 22 kV-ledninger på rundt 5 km mellom transformatorstasjonene Såner 2 og Torsholt kan rives. 

Tiltaket er begrunnet med at dagens strømforsyning til Våler kommune nærmer seg kapasitetsgrensen, og at det i perioder med høy belastning ikke er nok kapasitet til å dekke forbruket dersom viktige deler av nettet faller ut. Dagens nett nærmer seg også sin tekniske levetid og bør fornyes. Elvia forventer videre at strømforbruket i Våler i fremtiden vil bli større enn det dagens ledninger klarer å levere av strøm, i hovedsak som følge av befolkningsvekst og næringsutvikling.