Konsesjonssak - NVE

Ombygging av Heggedal transformatorstasjon

Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201914535
Status
Høring
Dato
22.05.2020
Fylke
Viken
Kommune
Asker

Høringsfrist: 10.07.2020

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE har mottatt konsesjonssøknad fra Elvia AS om å bygge om eksisterende Heggedal transformatorstasjon og fornye dagens jordkabler inn til stasjonen.  

Elvia søker om en 30 MVA transformator i en ny transformatorcelle, og et nytt innendørs gassisolert 132 kV koblingsanlegg som vil erstatte dagens utendørs koblingsanlegg.

Det søkes om konsesjon i medhold av energiloven. I tillegg søkes det om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse i medhold av ekspropriasjonsloven for å fornye eksisterende jordkabler inn til transformatorstasjonen.