Konsesjonssak - NVE

Bjelkeberget koblingsstasjon

Tiltakshaver
AGDER ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202003476
Status
Høring
Dato
25.05.2020
Fylke
Agder
Kommune
Birkenes

Høringsfrist: 06.07.2020

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

RWE (E.ON) fikk 15.01.2019 endelig anleggskonsesjon (NVE 201203842-163) for bygge nye Bjelkeberget koblingsstasjon med inntil 5 felt for å tilknytte vindkraftverket Oddeheia Bjelkeberg til eksisterende regionalnettet. Dette innebærer at de også har fått konsesjon for å dele Brokkeledningene og sløyfe disse innom den nye koblingsstasjonen. Koblingsstasjonen planlegges bygd ca 100 meter nord for eksisterende ledninger i nær tilknytning til transformatorstasjonen.

NVE har mottatt søknad fra Agder Energi Nett om følgende tiltak:

  • Overføre konsesjon for Bjelkeberget koblingsstasjon fra RWE (E.ON) til Agder Energi Nett, og øke antall bryterfelter fra 5 til 6Agder Energi Nett søker også om å bygge stasjonen med innendørs gassisolerte bryterfelt i stedet for den konsesjonsgitte løsningen med utendørs luftisolerte bryterfelt.

  • Dele Brokkeledningene og tilknytte dem til Bjelkeberget koblingsstasjon

  • Rive seksjonen Senumstad–Bjelkeberget på Senumstad–Lund-ledningen, ca. 1,3 km

  • Rive Senumstad koblingsstasjon


Søknaden skal behandles etter energiloven.Miljø-, transport- og anleggsplanen for vindkraftverket Oddeheia Bjelkeberg er til behandling nå. Informasjon om dette kan leses her.