Konsesjonssak - NVE

Ny 300/132 kV transformator i Kollsnes transformatorstasjon

Tiltakshaver
BKK NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201914127
Status
Søknad
Dato
28.02.2020
Fylke
Vestland
Kommune
Øygarden

BKK Nett AS har søkt om konsesjon etter energilova til ein ny transformator med omsetjing 300/132 kV i Kollsnes transformatorstasjon i Øygarden kommune. 

BKK Nett søkjer òg om naudsynte 132 kV kablar til 132 kV-anlegget på vegne av Equinor/Gassled. Kablene er om lag 90 meter lange. Vidare søkjer BKK Nett om å utvide 300 kV-anlegget med eit bryterfelt.

Grunngjevinga for søknaden er å betre forsyningstryggleiken til eksisterande forbruk på Kollsnes og til Troll A-plattforma i Nordsjøen, og ikkje for å forsyne nytt forbruk offshore.