Konsesjonssak - NVE

132 kV kraftledning Dverberg – Andmyran vindkraftverk

Tiltakshaver
ANDØY ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202001688
Status
Søknad
Dato
06.02.2020
Fylke
Nordland
Kommune
Andøy

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har mottatt ny søknad fra Andøy Energi Nett AS om forsterkning av dagens 66 kV regionalnett i Andøy kommune, i Nordland fylke. Andøy Energi Nett har tidligere hatt konsesjon til å bygge disse nettanleggene. 

NVE har i brev av 6. februar 2020 mottatt søknad fra Andøy Energi Nett AS om forsterkning av dagens 66 kV regionalnett i Andøy kommune. Andøy Energi Nett fikk i 2006 konsesjon for de samme omsøkte anleggene. Ledningen ble den gang kun bygget frem til Dveberg, men resten av strekningen ble av ulike årsaker, ikke bygget innenfor fristen for idriftsettelse.

Andøy Energi Nett søker derfor nå om ny tillatelse til å bygge det siste strekket mellom Dveberg og Andmyran. Omsøkte tiltak innebærer å bygge en ny ca. 10 km lang 132 kV kraftledning mellom kabelendemast like ved Dveberg transformatorstasjon og frem til transformatorstasjon i Andmyran vindkraftverk. I tillegg er det søkt om å oppgradere eksisterende elektriske anlegg i Risøyhamn transformatorstasjon.

Begrunnelsen for tiltaket er hovedsakelig for å kunne knytte det konsesjonsgitte Andmyran vindkraftverk til nett, men også for å tilrettelegge for et fremtidig 132 kV regionalnett på Andøy.