Konsesjonssak - NVE

66 kV Kjellerholen-Leirsund

Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201912396
Status
Høring
Dato
22.01.2020
Fylke
Viken
Kommune
Lillestrøm, Ullensaker

NVE har mottatt konsesjonssøknad fra Elvia (tidligere Hafslund Nett) for tiltak på 66 kV-ledningen Kjellerholen–Leirsund ved Kjellerholen transformatorstasjon i Lillestrøm kommune i Viken.

Elvia skal utvide Kjellerholen transformatorstasjon, og dagens 66 kV-ledning mellom Kjellerholen og Leirsund transformatorstasjoner vil komme i konflikt med utvidelsen av stasjonsbygningen. De søker derfor om to nye enkeltmaster på baksiden av stasjonsbygget, for å heve kraftledningene slik at de vil kunne gå over taket på transformatorstasjonen. De nye mastene vil være ca. 21 meter høye. For å fortsatt kunne drifte nettet, søker Elvia om å etablere to midlertidige 66 kV jordkabler fra bryterfeltet inne på stasjonsområdet, videre langs østsiden av det nye stasjonsbygget og frem de de nye mastene. Jordkablene skal fjernes når stasjonsbygningen er utvidet og nye luftledninger er strukket fra de nye mastene og er satt i drift.