Konsesjonssak - NVE

132 kV ledning Leivdal - Navelsaker

Tiltakshaver
LINJA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201914423
Status
Søknad
Dato
24.07.2020
Fylke
Møre og Romsdal, Vestland
Kommune
Volda, Stad

Dagens 66 kV leidning mellom Leivdal og Navelsaker er gamal, og har ikkje nok kapasitet til å forsyne framtidig forbruk. SFE Nett søkjar difor om konsesjon for ein ny 132 kV leidning på strekninga. Dei har presentert tre ulike alternativ for framføringa av leidningen. Leidningsalternativane er mellom 15,7 og 16,3 kilometer lange. Dagens 66 kV leidning skal rivast etter at den nye leidning er ferdig.