Kjerringelva kraftverk

Registreringsnummer
6904
Saksnummer
201207832
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
10.12.2015
Tiltakshaver
ALTA KRAFTLAG SA
Fylke
Finnmark - Finnmárku
Kommune
Alta
Vassdragsområde
211.91
Søkt produksjon
6.40 GWh

 Ikkje løyve til Kjerringelva kraftverk

NVE gjev ikkje Alta Kraftlag SA løyve til å byggje Kjerringelva kraftverk. Kjerringelva kraftverk var planlagt med ein forventa årleg produksjon på 6,4 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 320 husstandar. 

 

Grunngjevinga for avslaget er at kraftverket ville hatt store negative følger for landskap og reindrift. NVE vurderer at skader og ulemper for private og allmenne interesser er større enn nytten av tiltaket, og gjev difor ikkje løyve til bygging av Kjerringelva kraftverk.

 

 

Kontaktpersonar:
Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216
Avdelingsingeniør Henrik Langbråten, tlf. 22 95 94 18 / 92 09 70 70