Tellenes vindkraftverk

Tiltakshaver
TELLENES VINDPARK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200501364;200501452;200701670;200706396;201501218
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.07.2016
Fylke
Rogaland
Kommune
Sokndal, Lund
Søkt produksjon
600,00 GWh
Søkt effekt
200,00 MW

NVE har gitt konsesjon til Tellenes Vindpark DA for bygging og drift av Tellenes vindkraftverk med nettilknytning og tilhørende infrastruktur. Vedtak er endelig avgjort etter klagebehandling i Olje- og energidepartementet.

Tellenes vindkraftverk er en sammenslåing av opprinnelige Tellenes vindkraftverk og Helleheia vindkraftverk.

Detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Tellenes vindkraftverk ble godkjent av NVE i oktober 2015, og det var oppstart for anleggsarbeidet i juli 2016. Vindkraftverket vil bygges ut med 50 vindturbiner, og det er planlagt idriftsatt i 2017.