Nundalselvi kraftverk

Registreringsnummer
6366
Saksnummer
201102491
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
03.07.2018
Tiltakshaver
SMÅKRAFT AS
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Årdal
Vassdragsområde
074.B2
Søkt produksjon
14.00 GWh

NVE gjev Småkraft AS løyve til å bygge Nundalselvi kraftverk i Nundalselvi i Årdal kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil ha ein årleg produksjon på om lag 14 GWh. Dette tilsvarar forbruket til om lag 700 husstandar.

Vedtaket er påklagd. OED har tatt klagene til følge i vedtak av 03.07.2018. NVE sitt vedtak har blitt omgjrot til avslag.