Lappland kraftverk

Registreringsnummer
6353
Saksnummer
201103170
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Melding forberedes (KU-sak)
Tiltakshaver
MUSKENSENTER AS
Fylke
Nordland
Kommune
Fauske
Vassdragsområde
303.Z
Søkt produksjon
2100.00 GWh

 

 

 

NVE har mottatt melding fra Laponia Center AB og MuskenSenter AS med planer for Lappland kraftverk i Sulitjelma i Fauske kommune. Kraftverket vil utnytte vannressurser fra flere vassdrag i grensetraktene mellom Norge og Sverige, som i dag drenerer østover mot Bottenviken i Sverige. Kraftstasjonen er planlagt i Norge, sørøst for Fagerli i Sulitjelma, med utløp i Saltdalsfjorden. Utbyggingsplanene omfatter seks reguleringsmagasiner og flere overføringer. Lappland kraftverk er planlagt med en installert effekt på ca. 611 MW og vil gi en årlig middelproduksjon på rundt 2,1 TWh. Prosjektområdet ligger i Fauske, Sørfold og Saltdal kommuner i Nordland fylke, samt i Jokkmokk og Arjeplog kommuner i Norrbotens län i Sverige.

 

Ettersom planene om Lappland kraftverk gjelder regulering og overføring av både norske og svenske vassdrag vil saksbehandlingsreglene i Konvensjonen mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11.05.1929 (Lov-1931-06-12-1) komme til anvendelse.