Skinansfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
NORSK VIND SKINANSFJELLET AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200503447;200704242;201201572;201603097
Status
Konsesjon gitt
Dato
02.11.2016
Fylke
Rogaland
Kommune
Søkt produksjon
270,00 GWh
Søkt effekt
90,00 MW

NVE har gitt konsesjon til Norsk Vind Energi AS for Skinansfjellet vindkraftverk. Konsesjonen ble 17.4.2012 overført til Norsk Vind Skinansfjellet AS. NVE oppdaterte konsesjonen 2.11.2016 på bakgrunn av søknad fra Norsk Vind Skinansfjellet AS om tekniske endringer i nettanleggene.

NVE godkjente 2.12.2016 detaljplanen og miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) for Bjerkreim, Gravdal og Skinansfjellet vindkraftverk. De tre vindkraftverkene er planlagt utbygget som ett prosjekt på 260 MW, omtalt som Bjerkreim vindkraftverk, og vil ha felles nettilknytning og infrastruktur. MTA-planen for adkomstveien fra øst inn til Bjerkreim transformatorstasjon (sentralnettstasjon) ble godkjent 3.11.2016. Anleggsarbeidene på denne veien hadde oppstart 15.11.2016.