Konsesjonssak - NVE

Revisjon av Vrenga, Gjuva og Høymyrelv (Vrengja kraftverk)

Registreringsnummer
6286
Saksnummer
200903498
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
SKAGERAK KRAFT AS
Fylke
Viken
Kommune
Flesberg
Vassdragsområde
015.F2Z

Høringsfrist: 18.06.2021

Kommersielle aktører og offentlige høringsinstanser oppfordres til å benytte elektronisk skjema over.
Alternativt kan man sende høringsuttalelse pr. e-post, pass da på å få med følgende momenter:
  1. Angi "Høringsuttalelse 200903498" i emnet på e-posten
  2. Dersom uttalelsen er sendt på vegne av en interesseorganisasjon, oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen
  3. E-posten sendes til uttalelse@nve.no
For mer informasjon, se høringsbrevet.

Revisjon av reguleringen av Vrenga, Gjuva og Høymyrselv

Flesberg kommune har bedt om at det åpnes revisjonssak for konsesjonsvilkårene for reguleringen av Vrenga, Gjuva og Høymyrselva. 

NVE besluttet den 13.09.2011 at konsesjonsvilkårene for reguleringen av Vrenga, Gjuva og Høymyrselva skal revideres.

På bakgrunn av kommunenes krav og føringer fra NVE har Skagerak Kraft AS utarbeidet et revisjonsdokument som beskriver reguleringene og vurderer de ulempene man er kjent med. 

 

Revisjonssaken er relatert til 015.F2Z Gjuva og Vrenga med RevID: 121 i NVE Rapport 49/2013