Aunelva kraftverk

Registreringsnummer
6244
Saksnummer
201100046
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Søknad
Tiltakshaver
Aunelva minikraftverk SUS
Fylke
Nord-Trøndelag
Kommune
Lierne
Vassdragsområde
308.2FA0
Søkt produksjon
3,74 GWh

Aunelva minikraftverk SUS - Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag fylke

 

 

Aunelva minikraftverk vil utnytte et fall på 52 m fra inntaket på kote 462 til kraftstasjonen på kote 410 i en sideelv til det vernede Sørlivassdraget. Middelvannføringen i vassdraget er beregnet til 2255 l/s. Søknaden presenterer et hovedalternativ med en installert effekt på 900 kW og maksimal slukeevne på 2255 l/s som gir en produksjon på 3,71 GWh/år, og et alternativ 2. med installert effekt 450 kW og maksimal slukeevne på 1128 l/s som gir en produksjon på 2,46 GWh/år. Vannveien er planlagt som nedgravd rørgate på hele strekningen. En eventuell utbygging vil føre til redusert vannføring på en 1050 m lang strekning i Aunelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 200 l/s om sommeren (1/5-30/9) og 50 l/s resten av året.

 

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Aunelva minikraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.