Konsesjonssak - NVE

Narvik transformatorstasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201914982
Status
Konsesjon gitt
Dato
17.01.2020
Fylke
Nordland
Kommune
Narvik

Statnett søkte den 17. januar 2020 om ny 132/33 kV transformator i Narvik transformatorstasjon.

Det søkes om en ny 132/33 kV transformator med ytelse 100 MVA. Denne skal erstatte dagens 50 MVA transformator som skal være i reserve. Statnett skriver at dagens reserve på 30 MVA  er i dårlig forfatning, og må følgelig skiftes. Dagens transformatorkapasitet er av Statnett vurdert sårbar, og for å ivareta forsyningssikkerheten ønsker de øke transformatorytelsen. Dette vil i tillegg legge til rette for fremtidig forbruksvekst. 

Det søkes om et gassisolert anlegg med dobbel samleskinne og 12 stk 33 kV bryterfelt. Statnett søker om et tilbygg i forlengelse av dagens stasjonsbygning som skal huse det elektriske anlegget. Tilbygget er ca. 10 meter bredt og 19 meter langt og vil ha et samlet areal på 190 m2. Fasade og konstruksjon vil være tilsvarende eksisterende bygg. Utvidelsen skjer inne på Statnett sin eiendom.