Gravdal vindkraftverk

Tiltakshaver
NORSK VIND GRAVDAL AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200304687;200705763;201603097
Status
Konsesjon gitt
Dato
02.11.2016
Fylke
Rogaland
Kommune
Bjerkreim
Søkt produksjon
270,00 GWh
Søkt effekt
90,00 MW

NVE har gitt konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Fred. Olsen Renewables AS for Gravdal vindkraftverk. Konsesjonen ble overført til Gravdal Vindkraftverk AS (nå Norsk Vind Gravdal AS)  den 11.3.2016. NVE oppdaterte konsesjonen 2.11.2016 på bakgrunn av søknad fra Norsk Vind Gravdal AS om tekniske endringer i nettanleggene.

NVE godkjente 2.12.2016 detaljplanen og miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) for Bjerkreim, Gravdal og Skinansfjellet vindkraftverk. De tre vindkraftverkene er planlagt utbygget som ett prosjekt på 260 MW, omtalt som Bjerkreim vindkraftverk, og vil ha felles nettilknytning og infrastruktur. MTA-planen for adkomstveien fra øst inn til Bjerkreim transformatorstasjon (sentralnettstasjon) ble godkjent 3.11.2016. Anleggsarbeidene på denne veien hadde oppstart 15.11.2016.