Øystese kraftverk

Registreringsnummer
6085
Saksnummer
200903234
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
28.08.2017
Tiltakshaver
ØYSTESE KRAFT AS
Fylke
Hordaland
Kommune
Kvam
Vassdragsområde
052.6A
Søkt produksjon
41.70 GWh

Olje- og energidepartementet avslo 28.08.2017 søknaden frå BKK Produksjon AS om å overføre vatn frå Vossadalsvatn i Øystesevassdraget til Svartavatn i Samnangervassdraget, og søknaden frå Øystese Kraft AS om å byggje Øystese kraftverk i Øystesevassdraget, Kvam herad, Hordaland fylke.

Øystese Kraft AS har 18.09.2017 klaga OED sitt vedtak om avslag for Øystese kraftverk. Ved kgl. res. av 02.03.2018 er avslaget stadfesta.