Røyrmyra vindkraftverk

Tiltakshaver
RØYRMYRA VINDPARK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200500585;200804893
Status
Konsesjon gitt
Dato
25.11.2014
Fylke
Rogaland
Kommune
Søkt produksjon
7,20 GWh
Søkt effekt
2,40 MW

NVE har gitt Norsk Vind Energi AS konsesjon til å bygge, eie og drive Royrmyrå vindkraftverk. Konsesjonen er den 25.11.2014 overført til Røyrmyrå vindpark AS.

Vindkraftverket består av tre vindturbiner á 0,8 MW, og er lokalisert på Royrmyrå gård.

Vindkraftverket ble satt i drift i 10.09.2015 med tre turbiner på totalt 2,4 MW.