Gilja vindkraftverk

Tiltakshaver
GILJA VINDKRAFTVERK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200503518;200802265
Status
Konsesjon gitt
Dato
10.10.2017
Fylke
Rogaland
Kommune
Gjesdal
Søkt produksjon
544.00 GWh
Søkt effekt
160.00 MW

NVE har Gilja Vindkraftverk konsesjon til en justering av kraftledningstraseen til vindkraftverket. NVE stiller behandlingen av Gilja vindkraftverks søknad om økt installert effekt stilles i bero inntil videre pga. manglende nettkapasitet.

Olje- og energidepartementet ga Gilja Vindkraftverk endelig konsesjon 13. juni 2016. NVE har nå gitt konsesjon til en mindre justering av den konsesjonsgitte ledningen etter ønske fra berørte grunneiere.

Olje- og energidepartementet ga konsesjon til å bygge Gilja vindkraftverk med ytelse på 135 MW. Gilja vindkraftverk har søkt om å øke denne ytelsen, men NVE stiller behandlingen av søknaden i bero inntil videre pga. manglende kapasitet i nettet til å ta imot mer enn 135 MW.