Gilja vindkraftverk

Tiltakshaver
GILJA VINDKRAFTVERK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200503518;200802265
Status
Konsesjon gitt
Dato
10.10.2017
Fylke
Rogaland
Kommune
Gjesdal
Søkt produksjon
646.00 GWh
Søkt effekt
190.00 MW

Gilja Vindkraftverk har søkt om en justering av kraftledningstraseen til vindkraftverket.

Olje- og energidepartementet ga Gilja Vindkraftverk endelig konsesjon 13. juni 2016. Gilja Vindkraftverk AS søker nå om en mindre justering av kraftledningen mellom Gilja og vindkraftverket etter innspill fra berørte grunneiere.

Denne søknaden behandles samtidig med Lyse Elnetts søknad om ny 132 kV kraftledning fra Gilja til Seldal, se mer om denne søknaden her: 132 kV Gilja - Seldal

Gilja Vindkraftverk AS søker også om å øke installert effekt fra 135 til 190 MW.